Archeolodzy podkreślają, że znalezisko umożliwia nowe spojrzenie na pochodzenie technologii wytwarzania ceramiki w tym regionie - czytamy w magazynie "Antiquity".

Archeolodzy znaleźli fragmenty ceramiki podczas wykopalisk, które rozpoczęły się w 2015 roku na stanowisku znanym pod nazwą Real Alto. Ponad 40 fragmentów naczyń znaleziono na głębokości niespełna metra.

Dzięki metodzie datowania węglem ustalono, że fragmenty naczyń pochodzą z 4640-4460 r p.n.e.

Daty te są intrygujące - jak podkreślają badacze - ponieważ pokrywają się z najwcześniejszym okresem istnienia kultury Valdivia, jednej z najstarszych znanych cywilizacji w Ameryce. Ceramika będąca wytworem tej cywilizacji jest uznawana za najstarszą znaną ludzkości ceramikę wytwarzaną na półkuli zachodniej.

Chociaż fragmenty ceramiki odnalezione obecnie są pod pewnymi względami podobne do wytworów kultury Valdivia, ale jednocześnie wykazują ciekawe różnice, które wskazują, że są wytworem innej cywilizacji.

- Masowej pojawianie się ceramiki było rodzajem technologicznego przełomu związanego z wieloma aspektami ludzkiego życia i poziomu rozwoju gospodarczego w różnych częściach świata - mówi Alexander Popow, kierujący wykopaliskami w Real Alto.

- Ceramiczne naczynia wytwarzane przez różne kultury pojawiały się jednocześnie, co potwierdza, że nasi przodkowie rozwijali się w warunkach kulturowej różnorodności - dodaje Popow. - Jest interesujące, że mimo różnych kierunków ludzkiego rozwoju, w sensie technologicznym posuwaliśmy się w tym samym kierunku - podkreśla.