Szczątki kobiety znaleziono w kurhanie znajdującym się w południowej Jutlandii w 1935 roku. Datowanie za pomocą węgla wykazało, że zmarła ok. 1300 roku przed naszą erą. Archeolodzy ustalili, że w momencie śmieci miała ok. 17 lat.

Najnowsze badania dotyczące młodej kobiety sprzed ponad 3 tysięcy lat wykazały, że była ona imigrantką. Ich wyniki opisano w jednym z odcinków serii dokumentalnej "Historia Danii" emitowanej przez duńską telewizję państwową.

- To zmieni nasz sposób postrzegania całej epoki brązu - stwierdziła prof. Karin Margarita Frei z Duńskiego Muzeum Narodowego.

W 2015 roku badania dotyczące innej młodej kobiety z epoki brązu, której szczątki odnaleziono w 1921 roku (tzw. Egtved Girl), wykazały, że pochodziła ona prawdopodobnie z dzisiejszych południowych Niemiec, skąd wyemigrowała do dzisiejszej Danii.

Frei zwraca uwagę, że najnowsze odkrycie dotyczące Skrydstrup Girl (miała przybyć na teren dzisiejszej Danii z terenu odległego od współczesnego terytorium tego kraju o kilkaset kilometrów - prawdopodobnie z Czech, Francji lub środkowych Niemiec) wskazuje na pewną regułę dotyczącą migracji osób, w szczególności kobiet, w czasie epoki brązu. Nastolatka spędziła w okolicach Skrydstrup ostatnie cztery lata swojego życia.

Z badania zachowanych szczątków zębów, kości i włosów kobiety z Skrydstrup naukowcy dowiedzieli się, że musiała należeć do lokalnej elity - od najmłodszych lat miała dobrze się odżywiać co, zdaniem badaczy, świadczyło o jej wysokim statusie społecznym.

Fakt, iż w wieku ok. 13-14 lat przeniosła się o kilkaset kilometrów od miejsca urodzenia wskazuje na to, że mogła zostać wydana za mąż w ramach przypieczętowania sojuszu między dwoma społecznościami.

Archeolog z Uniwersytetu w Sztokholmie, prof. Kristian Kristiansen podkreśla, że z odkrycia wynika, iż epoka brązu była "epoką globalizacji". - Ludzie przemieszczali się z południa na północ w związku z małżeństwem a szlaki handlowe były bardzo długie - tłumaczy.