Powstaną kolejne przepisy przeznaczone dla aplikantów prawniczych, którzy będą podchodzić do przesuniętych, z powodu epidemii, egzaminów zawodowych – informuje resort sprawiedliwości.

– Już zostało wprowadzonych kilka zmian legislacyjnych, które pozwolą w spokoju, o ile można mówić o spokoju w tej trudnej sytuacji, przygotować się do nowego terminu egzaminu. Chodzi chociażby o siedmiodniowy dodatkowy urlop naukowy, który wprowadzony został w pierwszej tarczy antykryzysowej – mówi Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za samorządy prawnicze.

Bez płatnego urlopu

Jak zapowiada wiceminister sprawiedliwości, kolejne rozwiązania znajdą się w przygotowywanej właśnie przez rząd tarczy 3.0.

Czytaj też: Egzaminy zawodowe 2020 a koronawirus

– Trafi do niej między innymi przepis usuwający wątpliwości, że niewykorzystany przed pierwszym terminem egzaminu zawodowego urlop naukowy może zostać wykorzystany do przygotowania się przed nowym terminem. Co razem z przysługującym już tygodniowym bezpłatnym urlopem da każdemu zdającemu co najmniej dwa tygodnie na powtórkę materiału – wskazuje Sebastian Kaleta.

Aplikanci adwokaccy, których petycję niedawno opisywaliśmy, poprosili o to, by dodatkowy okres na przygotowanie do maratonu egzaminacyjnego wyniósł 30 dni i był płatny.

– Zapewnienie komfortu osobom przystępującym do egzaminu jest bardzo ważne, dlatego też jeszcze przed tym, gdy pojawiły się pierwsze postulaty, resort zdecydował się na wprowadzenie przepisów o dodatkowym tygodniowym urlopie. W obliczu trudnej sytuacji w aktualnym stanie gospodarczym niestety nie ma szans na więcej, bo większość przysługującego urlopu została już wykorzystana, a środki wypłacone – mówi wiceminister. – Co nie oznacza oczywiście, że czujące się na siłach kancelarie, w których pracują aplikanci, nie będą mogły z własnej woli przyznawać swoim współpracownikom dodatkowych płatnych dni na naukę. Podobnie uczynić mogą również adwokaci z rad adwokackich czy Naczelnej Rady Adwokackiej, którzy uznali za słuszne stanowisko aplikantów – dodaje.

W kolejnej edycji tarczy antykryzysowej znaleźć się ma również przepis gwarantujący osobom, które nie będą chciały w tym roku podchodzić do egzaminu zawodowego, zwrot wniesionej opłaty, którą uiściły, chcąc zdawać w marcu. Zdaniem Włodzimierza Chróścika, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, na skorzystanie z tego rozwiązania zdecyduje się niewiele osób.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Aplikanci są przygotowani i zdeterminowani podejść do egzaminu – mówi dziekan.

Okres wakacyjny

Nowy terminu egzaminu nie jest znany.

– Chcemy, aby datę egzaminu od dnia jej ogłoszenia dzieliło co najmniej 30 dni – deklaruje wiceminister sprawiedliwości.

I przypomina, że dziś przepisy nie określają żadnego minimalnego terminu w tej sprawie.

– Chcemy jednak, by osoby podchodzące do egzaminu dowiedziały się z maksymalnym wyprzedzeniem, na jaki dzień został wyznaczony. Analizujemy także informacje związane z tegorocznymi maturami i obostrzenia, jakie przy tej okazji mają zostać wprowadzone. Warunki sanitarne będą na egzaminach podobne – zaznacza Sebastian Kaleta.

To zaś oznacza, że sposób przeprowadzenia egzaminów w Warszawie na pewno zostanie zmieniony. Dotychczas zarówno zdający aplikanci radcowscy, jak i adwokaccy skupieni byli w dużych halach wystawienniczych. Tak miało być i w marcu 2020 r.

– Na pewno  komisje egzaminacyjne będą miały zorganizowane oddzielne pomieszczenie. Trzydzieści dni od dnia ogłoszenia do dnia egzaminu to natomiast minimalny okres, ale powinien wystarczyć do powtórki materiału – ocenia dziekan Chróścik.

Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w tym roku do egzaminu adwokackiego i radcowskiego, których datę wyznaczono na 24–27 marca, zamierzało przystąpić 3716 prawników. Kandydaci na radcę prawnego mieli zdawać egzamin w 35 komisjach, a na adwokata w 28 komisjach. Decyzja o przesunięciu terminu egzaminu zapadła 12 marca.

Kiedy poznamy nową datę egzaminu zawodowego dla prawników?

– Staramy się zabezpieczyć logistykę, aby ewentualnie do egzaminu mogło dojść pod koniec czerwca albo w lipcu. Wiedzę o tym, czy powyższe będzie możliwe, zdobędziemy na początku maja, po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym. Aplikanci na pewno nie pozostaną bez informacji w tym zakresie – podkreśla minister Kaleta.