Uchwałą nr 18/IX/2013 Prezydium KRRP 18 grudnia przyjęło wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2014.

Pełną treść uchwały można znaleźć na stronach KRRP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.