Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że egzaminy te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. - Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najprostszą i najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego - czytamy na stronie resortu.

W 2021 r. do egzaminów łącznie przystąpiły 6373 osoby, a zdało je - 3800 z nich, tj. 59,6 proc. uczestników. Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2378 osób, zdały – 1422 osoby, czyli 59,8 proc. zdających. O przyjęcie na aplikację radcowską ubiegały się 3073 osoby, a egzamin zdało 1812 osób, tj. 59 proc. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiło 746 osób, a zdały – 453 osoby, czyli 60,7 proc. Z kolei egzamin na aplikację komorniczą zdawało 176 osób, pomyślny rezultat uzyskało 113 osób, tj. 64,2 proc. zdających.

Zdawalność absolwentów 2021

Zdawalność absolwentów 2021

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zdawalność absolwentów 2021

Zdawalność absolwentów 2021

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zdawalność absolwentów 2021

Zdawalność absolwentów 2021

Ministerstwo Sprawiedliwości

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim, w 2021 r. w czołówce znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z prezentacji zamieszczonej na stronie MS wynika, że do egzaminów wstępnych w 2021 r. przystąpiło 2 729 absolwentów rocznika 2021 z 45 polskich uczelni. 1 837 z nich uzyskało wynik pozytywny średnia zdawalność wyniosła 67,3 proc., czyli była wyższa niż ogólna zdawalność (59,6 proc.).

Czytaj więcej

Ranking Wydziałów Prawa 2021: mamy nowego lidera uczelni publicznych