W sobotę w całym kraju odbył się egzamin wstępny na aplikacje: adwokacką i radcowską. Kandydaci do obu korporacji pisali test (taki sam). Mamy kolejne wyniki. Tym razem z egzaminu na aplikacje radcowską:

w Zielonej Górze zdało 38,5 proc kandydatów,

w Kielcach - 23 proc,

w Koszalinie - 28, 6 proc,

w Rzeszowie - 37,5 proc,

w Bydgoszczy - 28 proc,

w Szczecinie - 43, 8 proc,

w Olsztynie - 39,05 proc,

w Katowicach - (z jednej komisji) - 44 proc,

w Toruniu - 34, 5 proc,

we Wrocławiu - 39, 7 proc,

w Lublinie - 43 proc,

w Poznaniu - 40 proc,

w Wałbrzychu - 29, 3 proc.

Najlepszy wynik uzyskali kandydaci w Łodzi - 50 proc.

Wśród zdających na aplikacje przeważają opinie, że test był trudniejszy niż rok temu. Mimo to zarówno u adwokatów, jak i radców do tej pory wyniki cząstkowe wskazują, że egzamin poszedł lepiej.

Na aplikację notarialną w 2016 r. zdawało 741 osób. Zdało 329; średnia 39, 5 proc. Najlepszy wynik osiągnięto w komisji w Poznaniu - 51, 3 proc i Katowicach - 50, 8. ; Na komorniczą zdawały 302 osoby; zdało 96 - 32 proc., rok temu było 64 proc.  

Wczoraj wieczorem podaliśmy pierwsze wyniki testu na aplikacje adwokacką z komisji w mniejszych miastach (tam, gdzie zdawało mniej kandydatów). Oto one:

w Bydgoszczy egzamin zdało 38 proc. kandydatów,

w Kielcach - 44 proc., w Olsztynie- 45 proc.,

w Opolu - 41 proc,

w Płocku - 15 proc.,

w Radomiu - 33 proc.,

w Siedlcach - 40 proc.