Od 26 do 29 marca 2019 r. na terenie całego kraju przeprowadzone będą zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1577 osób, w tym 1233 aplikantów, do egzaminu radcowskiego zaś 2285 osób, w tym 1840 aplikantów.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają cztery dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się w całym kraju o godzinie dziesiątej. Na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego jest sześć godzin, a na zadania z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – łącznie osiem godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele ministra sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele NRA i KRRP.

Blisko 99 proc. zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę rozwiązywania zadań, będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

W latach 2010–2018 do egzaminu adwokackiego przystąpiło łącznie 16 268 osób, do radcowskiego 26 893 osoby, a do egzaminu notarialnego 4549 osób.

Odwołania od uchwał stwierdzających negatywny wynik egzaminu w 2018 r. wniosło łącznie 749 zdających, w tym 250 od wyników egzaminu adwokackiego, 339 od wyników egzaminu radcowskiego i 160 od wyników egzaminu notarialnego.

Ogłoszenia wyników tegorocznego egzaminu adwokackiego i radcowskiego przez poszczególne komisje egzaminacyjne należy się spodziewać w ciągu ok. miesiąca od dnia zakończenia egzaminów.

Egzamin adwokacki przeprowadzi 26 komisji egzaminacyjnych, a radcowski 38 komisji. Pierwsze powołano w: Białymstoku, Gdańsku (dwie komisje), Katowicach (trzy komisje), Kielcach, Krakowie (dwie komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (dwie komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie (osiem komisji) i we Wrocławiu (dwie komisje).

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Komisje do egzaminu radcowskiego utworzono w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (dwie komisje), Katowicach (dwie komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (cztery komisje), Lublinie (dwie komisje), Łodzi (dwie komisje), Olsztynie, Opolu, Poznaniu (dwie komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (dziesięć komisji), we Wrocławiu (trzy komisje) i w Zielonej Górze.

W skład każdej wchodzi osiem osób: czterech przedstawicieli ministra sprawiedliwości – sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych, oraz czterech adwokatów lub radców prawnych, delegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.