Strategie firm się zazieleniają

Biznes zaczyna coraz bardziej dostrzegać długofalowe korzyści, płynące z wdrażania strategii ESG i transparentnego raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Ale nadal jest dużo do zrobienia.

Publikacja: 30.06.2023 09:00

Strategie firm się zazieleniają

Foto: Adobestock

Sześć na dziesięć firm planuje w ciągu roku zwiększyć wydatki na ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne – wynika z globalnego badania EY. W przypadku firm z Polski 33 proc. deklaruje, że zwiększy je trochę, a 23 proc. znacząco.

Gonimy Zachód

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na opracowanie długofalowych strategii ESG. Takie podejście przekłada się na szereg korzyści. Pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych, zbieraniu i analizie danych oraz zmniejsza ryzyko w całym łańcuchu dostaw. Skutkuje też poprawą relacji z pracownikami, lokalną społecznością, dostawcami i klientami. Ma również wpływ na koszt finansowania – firmy prowadzące biznes w sposób odpowiedzialny cechuje mniejsze ryzyko i dlatego mogą taniej pozyskać kapitał od banków czy inwestorów.

Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome tego, że inwestowanie w ESG to budowanie wartości. Najczęściej wskazują wartość dla konsumentów, społeczności i planety, a dopiero potem wartość finansową. W przypadku polskich firm na tę ostatnią wskazało 58 proc. ankietowanych, podczas gdy na świecie aż o 10 pkt proc. więcej. Rafał Hummel, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju z EY, podkreśla, że świadomość związku pomiędzy finansowymi i innymi formami wartości może ułatwić firmom wdrożenie całościowych, ambitnych strategii klimatycznych. I w ten sposób przynieść wymierne korzyści biznesowi, społeczeństwu i całej planecie.

Na razie jednak polskie firmy stawiają sobie niższe cele klimatyczne niż podmioty zagraniczne. Tylko 21 proc. krajowych przedsiębiorstw zadeklarowało ujemną emisję dwutlenku węgla, a 13 proc. zerową. Polacy mają też problemy ze stworzeniem nowych linii biznesowych, pozwalających wykorzystać szanse związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. W Polsce takie kroki podjęło zaledwie 10 proc. firm, podczas gdy globalny odsetek jest trzykrotnie wyższy. Podobnie z inwestycjami w technologie związane z klimatem. Deklaruje je tylko 10 proc. firm z Polski wobec 30 proc. na świecie.

Podobne wnioski płyną z badania PwC: firmy z zachodnim kapitałem budują swoją konkurencyjność, ograniczając emisje CO2 i tworząc nowe strategie uwzględniające wpływ działalności na klimat, podczas gdy polskie firmy są mniej zaawansowane w dostosowaniu się do trendów związanych z dekarbonizacją. Cele klimatyczne do 2030 r. wdrożyło lub planuje wdrożyć 81 proc. firm zagranicznych i tylko 59 proc. polskich. Te pierwsze przodują także w ujawnianiu informacji niefinansowych. Na świecie 58 proc. firm deklaruje, że są na zaawansowanym etapie wdrażania strategii ESG, ale tylko 20 proc. z nich to firmy polskie.

Wyzwań nie brakuje

Największą przeszkodą, powstrzymującą rodzime firmy przed jeszcze większym zaangażowaniem w ESG, jest brak przejrzystych regulacji prawnych i wymogów oraz długi i złożony proces wdrażania rozwiązań. Mieczysław Gonta, partner w PwC, podkreśla, że przedsiębiorcy dostrzegają niejasności legislacyjne, co może być barierą dla dalszego rozwoju znaczenia ESG w polskiej gospodarce. Przepisy są często w dalszym ciągu w fazie projektu, a rozporządzenia wykonawcze nie zostały przygotowane (dotyczy to np. implementacji tzw. dyrektywy plastikowej). Jednocześnie brakowi stabilności legislacyjnej towarzyszy restrykcyjne podejście do implementowania unijnych dyrektyw.

Przedsiębiorcy, pytani, kto jest dla nich główną motywacją do podjęcia działań w zakresie ESG, najczęściej wskazują na centralę firmy, konsumentów, klientów i pracowników.

Każdy sektor ma swoją specyfikę. I tak na przykład w branży dóbr konsumenckich i w handlu detalicznym firmy skutecznie wdrażają rozwiązania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, układają relacje z pracownikami, dokonują transformacji procesu produkcji, a także dopasowują swoją ofertę. Ale nadal mają dużo do zrobienia w obszarze łańcuchów dostaw i relacji z dostawcami. Mniej niż jedna trzecia przedsiębiorstw deklaruje gromadzenie danych środowiskowych bezpośrednio od dostawców, a tylko 4 proc. wymaga od nich raportowania śladu węglowego. W najbliższym czasie to będzie musiało się zmienić w związku z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami unijnymi.

Sześć na dziesięć firm planuje w ciągu roku zwiększyć wydatki na ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne – wynika z globalnego badania EY. W przypadku firm z Polski 33 proc. deklaruje, że zwiększy je trochę, a 23 proc. znacząco.

Gonimy Zachód

Pozostało 93% artykułu
Analizy Rzeczpospolitej
Chińskie platformy zakupowe mocną konkurencją
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Analizy Rzeczpospolitej
Polacy wydają ostrożnie, ale wraca optymizm
Analizy Rzeczpospolitej
Dojrzałość rynku handlu internetowego nie uwalnia go jeszcze od długów
Analizy Rzeczpospolitej
Klienci chcą sami odbierać paczki, maszyny szybko podbijają rynek
Materiał partnera
Zróżnicowane płatności wspierają e-handel