Obowiązują od 31 grudnia 2019 r.

Publikacja: 31.12.2019 01:00

• art. 11 ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów (DzU z 30 sierpnia 2019 r., poz. 1649)

• art. 1 pkt 45 i 64 ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 listopada 2019 r., poz. 2170)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (DzU z 16 grudnia 2019 r., poz. 2408)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru endoprotezoplastyk (DzU z 16 grudnia 2019 r., poz. 2409)

• rozporządzenie ministra rozwoju z 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DzU z 19 grudnia 2019 r., poz. 2447)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (DzU z 19 grudnia 2019 r., poz. 2452)

• rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (DzU z 20 grudnia 2019 r., poz. 2459)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (DzU z 24 grudnia 2019 r., poz. 2494)

• ustawa z 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (DzU z 24 grudnia 2019 r., poz. 2496)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2510)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2517)

• rozporządzenie ministra aktywów państwowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (DzU z 30 grudnia 2019 r., poz. 2526)

• rozporządzenie ministra aktywów państwowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (DzU z 30 grudnia 2019 r., poz. 2538)

• rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (DzU z 30 grudnia 2019 r., poz. 2541)

• rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (DzU z 30 grudnia 2019 r., poz. 2543)

• art. 11 ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów (DzU z 30 sierpnia 2019 r., poz. 1649)

• art. 1 pkt 45 i 64 ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 listopada 2019 r., poz. 2170)

Pozostało 91% artykułu
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?