• rozporządzenie Rady Ministrów z 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1889)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Drużno (PLH280028) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1894)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska (PLH300011) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1895)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1896)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bunkier w Oliwie (PLH220055) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1898)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Obrzyckie (PLH300003) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1899)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilcze Błota (PLH220093) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1901)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1902)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szachownica (PLH240004) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1903)

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1904)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krzny (PLH060066) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1907)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polichna (PLH060078) (DzU z 4 października 2018 r., poz. 1908)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (DzU z 16 października 2018 r., poz. 1981)

• rozporządzenie ministra cyfryzacji z 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (DzU z 18 października 2018 r., poz. 1999)

• rozporządzenie ministra środowiska z 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody (DzU z 18 października 2018 r., poz. 2000)