• rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – z wyjątkiem 4 ust. 4–6 które wejdą w życie 22 lutego 2021 r. (DzU z 16 września 2019 r., poz. 1755)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych - z wyjątkiem § 1 pkt 1który wejdzie w życie 17 czerwca 2020 r. (DzU z 16 września 2019 r., poz. 1765)