Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2019 - poz. 223

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.9.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 222

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.8.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 221

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.7.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 220

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.6.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 219

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2020 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego - poz. 218

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.5.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 217

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.4.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 216

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.3.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 215

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.2.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 214

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.1.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - poz. 213

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich - poz. 212

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 - poz. 211

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych - poz. 210