[srodtytul]TYTOŃ[/srodtytul]

- Rada Ministrów określiła wysokość środków finansowych przeznaczonych na niezwiązaną z produkcją część płatności uzupełniającej za 2009 r. Wynosi ona równowartość w złotych: 18 528 000 euro za tytoń jasny odmian typu Virginia oraz 10 404 000 euro za tytoń jasny odmian typu Burley, tytoń ciemny suszony powietrzem ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325952]DzU nr 159, poz. 1256[/link])

[srodtytul]SIŁA WYŻSZA[/srodtytul]

- od 9 października obowiązuje zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności; rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328163]DzU nr 168, poz. 1326[/link])