Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Proponowane przepisy przewidują, że pompy insulinowe zostaną zrefundowane młodzieży do 26. roku życia. Dziś na refundację mogą liczyć tylko osoby do 18. roku życia.Resort rozszerzenie kręgu uprawnionych cukrzyków uzasadnia ich sytuacją materialną.

Podkreśla, że młodzi ludzie, którzy nie skończyli 26 lat, najczęściej jeszcze się uczą. Są na utrzymaniu rodziców i nie stać ich na zakup pomp.

[b]etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe[/b]