- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderu (poz. 816)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu orderów (poz. 815)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń (poz. 814)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2020 r. o nadaniu orderu (poz. 813)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń (poz. 812)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń (poz. 811)

- Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (poz. 810)

- Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (poz. 809)

- Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 11 września 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (poz. 808)

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska (poz. 807)