POJAZDY SIŁ ZBROJNYCH I POLICJI

rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, ministra finansów oraz ministra obrony narodowej z 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (DzU z 10 lutego 2014 r., poz. 184)

BHP

rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 10 lutego 2014 r., poz. 185)