Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - poz. 858

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 127.3.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - poz. 857

Uchwała nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020" - poz. 856

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - poz. 855

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego - poz. 854

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020 r. - poz. 853