Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. nr 110.7.2024 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 543)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. nr 110.6.2024 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. nr 110.5.2024 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. nr 110.4.2024 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 540)