Monitor Polski z 24 czerwca 2024 r. (poz. 500-509)

Publikacja: 24.06.2024 23:40

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2024 r. nr 1131.15.2024 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 509)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2024 r. nr 1131.13.2024 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”

Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”

Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany nazwy Rosyjskojęzycznego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie na Ukraiński Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 r. nr 115.5.2024 w sprawie nadania tytułu profesora

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 r. nr 115.4.2024 w sprawie nadania tytułu profesora

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (poz. 500)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2024 r. nr 1131.15.2024 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 509)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2024 r. nr 1131.13.2024 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Paliwo będzie droższe o 50 groszy na litrze, rachunki za gaz o jedną czwartą
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?