Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków (poz. 339)

Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

Zarządzenie nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów (poz. 336)