Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2024 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich