Monitor Polski z 5 kwietnia 2024 r. (poz. 261 - 278)

Publikacja: 05.04.2024 23:28

Uchwała nr 194/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 101/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 88/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2024 r. nr rej. 75/2024 o nadaniu odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2024 r. nr rej. 74/2024 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2024 r. nr rej. 73/2024 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2024 r. nr rej. 70/2024 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2024 r. nr rej. 68/2024 o nadaniu orderu

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

Uchwała nr 182/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2024 r. nr rej. 66/2024 o nadaniu orderów i odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2024 r. nr rej. 61/2024 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2024 r. nr rej. 60/2024 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2024 r. nr rej. 58/2024 o nadaniu orderów i odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2024 r. nr rej. 57/2024 o nadaniu odznaczeń

Uchwała nr 173/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) NEXT Polska–Ukraina

Uchwała nr 194/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 101/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin