Monitor Polski z 18 grudnia 2023 (1405-1419)

Publikacja: 18.12.2023 19:06

Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.75.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.59.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. nr 1130.69.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.71.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.74.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2023 r. nr 1130.60.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. nr 1130.67.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. nr 1131.36.2023 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.45.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Sobonia 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

Pozostało 84% artykułu
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a