Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie wdrażania pomocy technicznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu