Monitor Polski z 28 września 2023 (1044-1054)

Publikacja: 28.09.2023 23:36

- Uchwała nr 194/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- Uchwała nr 193/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

- Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- Uchwała nr 192/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. nr 115.10.2023 w sprawie nadania tytułu profesora

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.76.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.75.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.74.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej

- Uchwała nr 194/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- Uchwała nr 193/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu