Uchwała nr 153/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 

Uchwała nr 5/2023 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2024 

Zarządzenie nr 410 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych 

Uchwała nr 169/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym