Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2023 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-1

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.