Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2023 r. w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego 

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wkładu Papieża Jana Pawła II w dzieje Polski, Europy i świata – w 103. rocznicę Jego urodzin