Już obowiązują: 28 kwietnia 2023

Publikacja: 28.04.2023 02:00

• ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (DzU z 27 października 2022 r., poz. 2206)

• ustawa z 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 588)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 691)

• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 694)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 697)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify Poddębskie (PLH220100) (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 698)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mierzawy (PLH260020) (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 699)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa (PLH220102) (rDzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 701)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej (PLH260019) (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 703)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (DzU z 18 kwietnia 2023 r., poz. 729)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 793)

• rozporządzenie ministra finansów z 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 794)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 795)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 797)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 800)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 808)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 26 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 811)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 812)

• ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (DzU z 27 października 2022 r., poz. 2206)

• ustawa z 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 588)

Pozostało 89% artykułu
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał