Już obowiązują: 28 kwietnia 2023

Publikacja: 28.04.2023 02:00

• ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (DzU z 27 października 2022 r., poz. 2206)

• ustawa z 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 588)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 691)

• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 694)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 697)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify Poddębskie (PLH220100) (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 698)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mierzawy (PLH260020) (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 699)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa (PLH220102) (rDzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 701)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej (PLH260019) (DzU z 13 kwietnia 2023 r., poz. 703)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (DzU z 18 kwietnia 2023 r., poz. 729)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 793)

• rozporządzenie ministra finansów z 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 794)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 795)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 797)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 800)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 kwietnia 2023 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 808)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 26 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 811)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (DzU z 27 kwietnia 2023 r., poz. 812)

• ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (DzU z 27 października 2022 r., poz. 2206)

• ustawa z 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 588)

Pozostało 89% artykułu
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej