Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich