Obowiązują od 21 kwietnia 2023 r.

Publikacja: 21.04.2023 02:00

·      ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 533)

·      rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (DzU z 6 kwietnia 2023 r., poz. 657)

·      ustawa z 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz z 6 kwietnia 2023 r., poz. 658)

·      rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (DzU z 6 kwietnia 2023 r., poz. 660)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (DzU z 6 kwietnia 2023 r., poz. 661)

·      § 1 pkt 9 i 12 rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 20 kwietnia 2023 r., poz. 745)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 20 kwietnia 2023 r., poz. 749)

·      ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 533)

·      rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (DzU z 6 kwietnia 2023 r., poz. 657)

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja