Obowiązują od 11 kwietnia 2023 r.

Publikacja: 11.04.2023 02:00

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2023 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 567)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 568)

·       ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 572)

·       rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 573)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 8 marca 2023 r. w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 576)

·       rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 2023 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 578)

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2023 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 567)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 568)

Prawo karne
Aktorka Magdalena C. usłyszała zarzut za reklamę wódki w sieci
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo dla Ciebie
Polacy studiują medycynę online w Ukrainie
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo w Firmie
Afera wizowa w MSZ uderzy rynek pracy
Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Zatrzymanie posłanki PO Kingi Gajewskiej: Czy policja zna przepisy?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej