Obowiązują od 11 kwietnia 2023 r.

Publikacja: 11.04.2023 02:00

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2023 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 567)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 568)

·       ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 572)

·       rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 573)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 8 marca 2023 r. w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 576)

·       rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 2023 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 578)

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2023 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 567)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 27 marca 2023 r., poz. 568)

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin