·      art. 8–10 i art. 23–28 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 556)

·      rozporządzenie ministra finansów z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie współpracy w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie ciągłości spełniania kryteriów akredytacji (DzU z 7 kwietnia 2023 r., poz. 664)