Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 4 ust. 4 pkt 14a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Zarządzenie nr 3/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł oraz wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł „Mikołaj Kopernik”

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.54.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.53.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.52.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.51.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 stycznia 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020