Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr 115.9.2022 w sprawie nadania tytułu profesora 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2023 r. 

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego