• niektóre przepisy ustawy z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (DzU z 17 listopada 2022 r., poz. 2339)

• rozporządzenie ministra finansów z 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2656)