• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Góra (PLH120061) (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2402)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Grotnicka (PLH100001) (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2404)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025) (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2405)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020) (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2406)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014) (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2410)

• ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2414)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2022 r. w sprawie portalu danych (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2415)

• ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2417)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (DzU z 7 grudnia 2022 r., poz. 2518)