• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 24 sierpnia 2022 r., poz. 1778)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Magurska (PLH180001) (DzU z 12 września 2022 r., poz. 1913)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las nad Braciejową (PLH180023) (DzU z 12 września 2022 r., poz. 1915)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horyniec (PLH180017) (DzU z 12 września 2022 r., poz. 1916)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego (DzU z 12 września 2022 r., poz. 1919)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2022 r. w sprawie nadania Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie statusu państwowego instytutu badawczego (DzU z 26 września 2022 r., poz. 1993)