• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki (DzU z 16 maja 2022 r., poz. 1039)