·      rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 marca 2022 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej (DzU z 7 kwietnia 2022 r., poz. 772)

·      rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (DzU z 7 kwietnia 2022 r., poz. 775)

·      rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (DzU z 21 kwietnia 2022 r., poz. 858)