- art. 1 pkt 9, 10 i 11 oraz art. 4 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (DzU z 4 września 2015 r., poz. 1310)