• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2300)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (DzU z 21 grudnia 2020 r., poz. 2313)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU z 20 stycznia 2021 r., poz. 131)