Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000” 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie