- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016–2018 (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 60)

- art. 7 i art. 8 ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 62)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 63)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DzU z 24 stycznia 2018 r., poz. 197)