Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2021 r. nr rej. 436/2021 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr rej. 430/2021 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr rej. 417/2021 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. nr rej. 416/2021 o nadaniu odznaczeń

Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisaną w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2021 r. nr rej. 415/2021 o nadaniu orderu i odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2021 r. nr rej. 410/2021 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2021 r. nr rej. 409/2021 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2021 r. nr rej. 408/2021 o nadaniu odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. nr rej. 404/2021 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. nr rej. 402/2021 o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2021 r. nr rej. 401/2021 o nadaniu odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. nr rej. 400/2021 o nadaniu orderów i odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2021 r. nr rej. 398/2021 o nadaniu odznaczeń

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. nr 115.26.2021 w sprawie nadania tytułu profesora

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2021 r. nr 115.25.2021 w sprawie nadania tytułu profesora

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2021 r. nr 115.24.2021 w sprawie nadania tytułu profesora