Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - poz. 27

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - poz. 26

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - poz. 25