rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094) (DzU z 29 lipca 2021 r., poz. 1378)rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (DzU z 12 sierpnia 2021 r., poz. 1461)rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (DzU z 12 sierpnia 2021 r., poz. 1463)Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

rozporządzenie ministra zdrowia z 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU z 12 sierpnia 2021 r., poz. 1468)