Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka