Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w sojuszniczej misji wsparcia islandzkich zdolności czasu pokoju w zakresie dozoru przestrzeni powietrznej oraz przechwytywania celów powietrznych w Republice Islandii          

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich               

Zarządzenie nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii       

Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej          

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich