• rozporządzenie ministra środowiska z 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (DzU z 24 września 2018 r., poz. 1807)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (DzU z 24 września 2018 r., poz. 1811)

• ustawa z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 8 października 2018 r., poz. 1929)